Mark Pinnock Partner

Mark jest wysoko wykwalifikowanym profesjonalistą i niezwykle cennym członkiem zespołu Zenith Partners z bogatym doświadczeniem w zakładaniu i zarządzaniu firmami w różnych obszarach, których wspólnym mianownikiem jest maksymalizacja rentowności.Ma bogate – ponad 30-letnie – doświadczenie we wspieraniu sprzedaży detalicznej marketingu, zarządzaniu projektami, logistyki i strategii przywództwa. Dzięki swym umiejętnościom interpersonalnymma na swoim koncie licznesukcesy w obszarze zwiększania zysków i poprawie płynności finansowejpodmiotów gospodarczych działających w trudnych, często kryzysowych, środowiskach biznesowych. Jego kluczowe cechy to bystrość finansowa, strategia, przywództwo zespołu, procesy, procedury i efektywność, które wraz z zaangażowaniem w kontakty z klientami i dostawcami pomagają mu sprawnie zarządzać wieloma projektami jednocześnie.