Jarek – Investment Director

Jarosław jest profesjonalistą o dużym doświadczeniu zdobytym w sektorze bankowości inwestycyjnej i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Zgromadzone ponad 25 letnie doświadczenie obejmuje zarządzanie procesami inwestycyjnymi, emisje dłużnych papierów wartościowych, IPO, restrukturyzacje i rozwój biznesu oraz głęboką analizę inwestycji. Dzięki zaangażowaniu i dużej wiedzy Jarosław osiąga z sukcesem ambitne cele biznesowe.